Botaniske steder i Norge

Siljan kommune

Telemark fylke

29. juni 2004 til Bjortjern i Siljan

Myra ved Bjortjern har TBF besøkt før. Men ikke nødvendigvis

med alle vi 13 som stilte opp denne kvelden. Vi

traff blink på blomstringen til smalmarihand/sumpmarihand,

som var målet. Vi er fremdeles ikke trygge på hva

vi kan kalle orkideene på denne myra.

Duskull Eriophorum angustifolium, (også sannsynligvis

småull E. gracile), bekkestjerneblom Stellaria alsine,

myrmjølke Epilobium palustre, skjoldbærer Scutellaria

galericulata, sivblom Scheuchzeria palustris, sveltstarr

Carex pauciflora og selsnepe Cicuta virosa var

blant andre arter vi fikk se på vår kveldsekskursjon. I alt

ble 110 arter krysset av på Bjørn Eriks kryssliste.

Noen dager senere hadde Bjørn Erik og undertegnede

gleden av å vise David Ståhlberg fra universitetet i Lund

(Sverige) myra. Han studerer denne vanskelige slekten,

Dactylorhiza, med tanke på en framtidig doktorgrad. Men

vi fikk ikke noe bestemt svar der og da om orkideene ved

Bjortjern. En gang i fremtiden vil i kanskje få vite mer om

hvor de hører hjemme i systemet.

Kjell Thowsen