Botaniske steder i Norge

Kragerø kommune

Telemark fylke

22. august 2004 til Saltskjærholmen og Sauøya

9 deltakere tok taxibåt fra Kragerø denne fine søndagen

til Sauøyas nordende. Sauøya ligger like nord for Skåtøy.

Vi ville gå over Sauøya og ta oss over til Saltskjærholmen

derfra. Det skulle vise seg å være litt kronglete, noe vi vi

fikk vite underveis av et par hyggelige og interesserte

hytteeiere. Etter litt botanisering rundt på deres eiendom

ble vi tilbudt båtskyss til Saltskjærholmen, noe vi aksepterte

med glede. Sauøya syntes skrinn, men noe fant vi.

Som den spesielle tungrastypen som nå kalles rank tungras

Polygonum aviculare ssp. excelsius, rødsmelle Atocion

armeria, blåveis Hepatica nobilis, mursennep Diplotaxis

muralis, buskvikke Hippocrepis emerus og blåmunke

Jasione montana.

På Saltskjærholmen gikk vi «Kjærlighetsstien» rundt

øya. En trivelig anlagt sti på en øy som ikke er altfor stor.

Det ble litt flere arter her. To steder fant vi strandrisp

Limonium humile, ellers fjæresalturt Salicornia dolichostachya

ssp. dolichostachya, frømelde Chenopodium

polyspermum, bergasal Sorbus rupestris, engstorkenebb

Geranium pratense, blåmunke Jasiona montana,

pollsivaks Schoenoplectus tabernaemontani, havstarr

Carex paleacea og glisnestarr C. distans. Vi fant et

veldig bra sted å spise på øya og noen fikk til en svømmetur.

Krysslistene viser 160 arter totalt fra turen. 91 arter

på Sauøya og 136 arter på Saltskjærholmen.

Tore Kjærra, Kjell Thowsen (ref.)