Botaniske steder i Norge

Siljan kommune

Telemark fylke

15. august 2004 til Opdalen i Siljan

Antall deltagere var 13 personer.Turen startet fra parkeringsplassen

ved starten av Opdalens Vel turløype,som

begynner nord for Rødstjern, syd for Rustadfeltet. Stien

går hovedsakelig rundt vannet med noen avstikkere.

Fantastisk vær, det beste som var i sommer. Bjørn

Erik førte kryssliste, antall arter nedtegnet 190. Kun en

art fra floraatlas lista, myrkongle Calla palustris med

flere planter langs vannets vestside. Ellers var bestandene

av springfrø Impatiens noli-tangere den nordligste

lokaliteten i Siljan undertegnede har sett. Turens mest

sjeldne observasjon var dagsommerfuglen almstjertvinge

fotografert ved veikant på Rødstjerns østside, Siljans

første observasjon av arten. Turen ble avsluttet med

hyggelig sosialt samvær på Unnis balkong i Opdalen.

Harald Stendalen