Botaniske steder i Norge

Porsgrunn kommune

Telemark fylke

20. juni 2004: vandring på Håøyas sommerenger

Turen til Håøya samlet 11 deltakere i litt småruskete men

fullt brukbart vær. Etter en muligens litt ureglementert

parkering nærmest mulig Vrangsund, vandret vi ut på

øya. Turen gikk via isdammen til Skolebukta, over strandengene

til Paradisbukta, og så samme veien tilbake.

Matpausen tok vi ved Skolebukta på veien tilbake.

Som forventet var mangfoldet stort, krysslistene til

Bjørn Erik endte opp med 204 arter. Belegg ble tatt av

bakkeknavel Scleranthus annuus ssp. polycarpos, myrstjerneblom

Stellaria palustris, havsivaks Schoenoplectus

maritimusog stivsvingel Festuca trachyphylla. Det

ble satt spørsmålstegn ved engmarikåpe Alchemilla subcrenata.

Det jeg litt tilfeldig husker best er grøftesolleie Ranunculus

flammulapå veien til Vrangsund, selsnepe Cicuta

virosaved isdammen, overveldende rike blomsterenger

med fagerknuppurt Centaurea scabiosa, engstorkenebb

Geranium pratense og gul frøstjerne Thalictrum flavum

mellom Skolebukta og Paradisbukta, og blomstrende takløk

Sempervivum tectorum når vi igjen kom til Vrangsund.

På Larviksida av Vrangsund: tettstarr Carex spicata.

Rolf Ergon