Botaniske steder i Norge

Skien kommune.

Telemark fylke
 

 

16. juni 2004 til Sem–Berberg i Gjerpensdalen

12 personer tok med seg finvær og møtte ved Gjerpen

kirke klokka 18.00 for samlet kjøring til parkering og

turutgangspunkt på Øvre Sem i Holmsveien. Første del

av turen gikk på den kambrosilurske kalkryggen som går

fra Sem og nordover. Vegetasjonsbildet langs denne ryggen

varierer mellom tett skog og mer åpent kulturlandskap.

Ved Berberg gikk vi av kalkryggen og fulgte grøftekantene

langs Tufteveien – Holmsveien – Doksrødveien – Fjelldalsveien

– Holmsveien tilbake til Sem.

Noe av det vi fant langs kalkryggen var: marinøkkel

Botrychium lunaria, hjertegras Briza media, tettstarr Carex

spicata, bleikstarr Carex pallescens, kranskonvall

Polygonatum verticillatum, breiflangre Epipactis helleborine,

maurearve Moehringia trinervia, nikkesmelle Silene

nutans, tyrihjelm Aconitum septentrionale, akeleie

Aquilegia vulgaris, krattsoleie Ranuculus polyanthemos,

sneglebelg Medicago lupulina, svart erteknapp Lathyrus

niger, geitved Rhamnus catharticus, trollhegg Frangula

alnus, bakkefiol Viola collina, krattfiol V. mirabilis, bakkemynte

Acinos arvensis, legeveronika Veronica officinalis,

bekkeveronika V. beccabunga, leddved Lonicera

xylosteum og vendelrot Valeriana sambucifolia ssp

sambucifolia.
 
 

Krattsoleien vekket mest oppsikt i og med at dette er

en «atlasart». Mange av akeleiene som vokser i området

er hvite.

Etter en kaffekopp ved gravfeltet på Berberg ble det

«grøftesnoking». Her er et utvalg av det vi fant: hestehavre

Arrhenatherum elatius, dunhavre Avenula pubescens,

bladfaks Bromus inermis, piggstarr Carex muricata,

linbendel Spergula arvensis, hvit jonsokblomst

Silene latifolia, pengeurt Thlaspi arvense, moskusjordbær

Fragaria muricata, tysk mure Potentilla thuringiaca,

åkermåne Agrimonia eupatoria, firfrøvikke Vícia tetrasperma,

engstorknebb Geranium pratense, krattmjølke

Epilobium montanum, neslesnyltetråd Cuscuta europaea

ssp. europaea, rød tvetann Lamium purpureum,

vegkarse Rorippa sylvestris, lintorskemunn Linaria vulgaris,

brunrot Scrophularia nodosa og geitskjegg Tragopogon

pratensisssp. pratensis.

Bladfakset var i blomst med sine gule blomster og

fikk derfor en del oppmerksomhet. Den tyske muren og

nesleslyngtråden ved krysset Holmsveien–Doksrødveien

ble også lagt merke til. Ved Sem sto dunkjempene

Plantago media i blomst, og ble av den grunn påspandert

litt film sammen med firfrøvikken Vicia tetrasperma som

sto like ved. Turlederen hadde et håp om å kunne levere

noen ornitologiske godbiter som nattergal og åkerrikse

samt litt rosenfink til kaffen – men nei.

Kåre Sundal