Botaniske steder i Norge

Porsgrunn kommune

Telemark fylke
 

 

12. mai 2004: kveldstur i Brevikskogen

10 stykker møtte opp en fin onsdags ettermiddag i Brevik

til fin duft av hegg Prunus padus ssp. padus . På parkeringsplassen

sto fine bestander av løkurt Alliaria petiolata.

Videre så vi bl. a. bergskrinneblom Arabis hirsuta

var. hirsuta , døvnesle Lamium album, stankstorkenebb

Geranium robertianum, hengeaks Melica nutans og

svaleurt Chelidonium majus. I fjellveggen oppover langs

stien noterte vi kalksvartburkne Asplenium trichomanes

ssp. quadrivalens og murburkne A. ruta-muraria. I skogen

vokste leddved Lonicera xylosteum, trollhegg Frangula

alnus, svartvier Salix myrsinfolia ssp. myrsinfolia

og berberiss Berberis vulgaris.

På utsikten med kraftledningene sto både grenmarasal

Sorbus subpinnata, rognasal S. hybrida og norsk

asal S. norvegica foruten masse blad av brudespore

Gymnadenia conopsea og flekkgriseøre Hypochoeris

maculata. Turen gikk videre mot Prekestolen og underveis

noterte vi tre sorter mispel; dverg-, blank- og sprikemispel

Cotoneaster scandinavicus, lucidus og divaricatus, vårerteknapp
 
 

Lathyrus vernus, knollerteknapp L. linifolius

myske Galium odoratum, storkonvall Polygonatum multiflorum

og kantkonvall P. odoratum. Leiting etter hybriden

kjempekonvall var resultatløs.

Retur sti fant vi bl. a. trollbær Actaea spicata, akeleie

Aquilegia vulgaris og kvitbladtistel Cirsium helenioides.

Alt i alt krysset vi for over 130 arter.

Trond Risdal