Botaniske steder i Norge

Bamble kommune

Telemark fylke

4. juli 2004 til Moldfjell–Hasleidet i Bamble

Dette skulle bli en god ekskursjon for oss i fint vær.

Dessverre var vi bare 9 stykker. Fra parkering ved et

gammelt steinbrudd ved gamle E-18 gikk vi til Hasleidet

ved Grummestadvannet og tilbake samme veien. Ved

Hasleidet kunne vi innta vår medbrakte niste på idyllisk

privat brygge ved vakre Skjærsjøen.

Det ble mange botaniske stopp underveis. En kryssliste

fra turen med 192 observerte arter forteller oss at

det måtte det bli.

Litt må nevnes – som, et sted ved veien, en rose

med fylte blomster. Vi fant det måtte være en bustnypeform

Rosa mollis. En annen raritet var skjoldbærer Scutellaria

galericulatamed lyst rødlilla blomster ved vei-
 

 

grøften. Dikeforglemmegei Myosotis laxa ssp. caespitosa

ble også sett.

Nede mot Grummestadvannet fantes mengder av

tjønngras Littorella uniflora, samt slike ting som beitestarr

Carex serotina ssp. serotina og grøftesoleie Ranunculus

flammula.

Av annet så fant vi blåveis Hepatica nobilis, mursennep

Diplotaxis muralis, bakkeknavel Scleranthus annuus

ssp. polycarpos, norsk mure Potentilla norvegica,

hvitsteinkløver Melilotus albus, skogvikke Vicia sylvatica,

moskuskattost Malva moschata, berg-, myr- og amerikamjølke

Epilobium collinum, palustre, ciliatum, perlevintergrønn

Pyrola minor, åkermynte Mentha arvensis,

og liljekonvall Convallaria majalis. Langstarr Carex elongata

fantes i en bekk ved parkeringen.

Tore Kjærra, Kjell Thowsen (ref.)