Botaniske steder i Norge

Bamble kommune

Telemark fylke
 

 

2. mai 2004: blåveistur til Rognsflauene

Frammøtested var Rognstranda. Først ble det en runde

på badeplassen for å se på veirublom Draba nemorosa.

Deretter en tur på Campingplassen for å se på forekomsten

av marsfiol Viola odorata. Så fortsatte vi opp lia mot

Rognsflauget. Underveis sto mengder av ramsløk Allium

ursinumog vi fikk se krattfiol Viola mirabilis i blomst.

Normalt skulle det være rik blomstring av blåveis Hepatica

nobilisog hvitveis Anemone nemorosa på denne tiden

av året, men våren hadde kommet i gang tidlig, så det

meste var ferdigblomstret. Vi tok en utsiktspause på

skrenten over Rognstranda.

Vi fortsatte utover flaugene mot Jyplevikodden. Vi

reagerte på en starr underveis, som var i sin ungdom. Vi

tror dette må ha vært bakkestarr Carex ericetorum?

Jyplevikodden kan by på flere spennende ting. Vi fant

store mengder av dansk skjørbuksurt Cochlearia danica.

Ellers kan nevnes trefingersildre Saxifraga tridactylites,

strandkål Crambe maritima, stjernetistel Carlina vulgaris

og spirende krattalant Inula salicina.

Tilbake på Rognstranda vakte forvillet bergblom Bergenia

crassifoliaog pinseliljer Narcissus poëticus interesse.

De skriver seg sansynligvis fra noen av hyttene i

området.

Bjørn Erik Halvorsen