Botaniske steder i Norge

Porsgrunn kommune

Telemark fylke
 

 

26. mai 2004: vårkveld på Mule Varde

Dette var en onsdagstur i regi av Porsgrunn Frilufts- og

MiljøRåd (PFMR) som TBF hadde fått ansvaret for. Fra

frammøte på Mule Varde kjørte vi bort til gamle Skjelsvik

jernbanestasjon og parkerte der. Vi la merke til en rik

forekomst av løkurt Alliaria petiolata ved den gamle

undergangen. Vi beveget oss på kryss og tvers nedover

mot Tangendammen. Kalkgrunnen kunne by på et stort

mangfold av arter. Vi stusset litt på en erteplante i veikanten

på Kotøyvegen, men ved å titte opp på trærne på

oversiden forsto vi at det var frøplanter fra gullregn Laburnum

sp. Vi fulgte en sti ned mot dammen, og her sto

det mye vårmarihand Orchis mascula.

Vi fortsatte forbi Tangendammen og ut på Kotøya.

Dette er en spesielt botanisk rik halvøy, som nå er foreslått

vernet i forbindelse med Verneplan for Oslofjorden. Vi

tok en matpause på toppen av halvøya.

Vi la veien om småbåthavna på Skjelsvik tilbake. Her

hadde vi hellet med oss og fant kalktelg Gymnocarpium

robertianumi krattet innunder skrenten. Vi fulgte bilveien

tilbake til gamle Skjelsvik stasjon.

Bjørn Erik Halvorsen