Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Storsøy
Kommune: Stord
Fylke: Hordaland
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

http://www.uib.no/bot/nbfv/ref.htm#10-9-2000
 

Tur til Storsøy, søndag 13. juni 1999.


11 medlemmer (derav fire fra Sunnhordland lokallag og en fra Rogalandsavdelingen) ble fraktet med privat båt fra Nord-Huglo til Storsøy, som ligger mellom Huglo og Tysnes. Øya har et stort botanisk mangfold, mest på grunn av de milde vintrene og den kalkrike berggrunnen. Noe av det mest særegne ved floraen her var furutrærne som ofte var helt dekket med bergflette (Hedra helix). I tillegg dannet kristtorn (Ilex aquifolium), krossved (Viburnum opulus) og vivendel (Lonicera periclymenum) et veldig tett busksjikt. På vår tur gjennom denne ”jungelen” ble blant annet følgende arter registrert; lundgrønnaks (Brachypodium sylvaticum), hjertegras (Briza media), breiflangre (Epipactis helleborine), blodstorkenebb (Geranium sanguineum), brudespore (Gymnadenia conopsea), knollerteknapp (Lathyrus linifolius), vill-lin (Linum catharticum), skogfredløs (Lysimachia nemorum), hengeaks (Melica nutans), vårmarihånd (Orchis mascula), kantkonvall (Polygonatum odoratum), falkbregne (Polystichum aculeatum), sanikel (Sanicula europaea), bergfrue (Saxifraga cotyledon) og fagerrogn (Sorbus meinichii). Ellers merket vi oss at skorpelaven Micarea alabastrites, som nylig ble rapportert ny for Norge, fantes i store mengder på furubark. 

Per G. Ihlen