Botaniske steder i Norge

Stavanger Kommune

Rogalandfylke

18. august 2004: byvandring i Stavanger

Samlet gangtid ca. 2 timer. Det var 24 deltakere i alt, de

fleste fra Botanisk forening, men også noen fra Stavanger

Turistforening.

Byvandringen denne onsdagskvelden startet ved Byterminalen

og fortsatte langs Breiavatnet, Musegaten,

Olavskleiva, Lendelunden, Gamle Stavanger, Strandkaien,

Byparken med avslutning på Lagård gravlund i Østre

bydel.

Det første interessante funnet var sikori Cichorium

intybus. Plantene stod ved Breiavatnet ved et innplantet

tre på fortauet. Sikori er ikke vanlig i Rogaland. I Breiavatnet

vokste det hvit nøkkerose Nymphaea alba, i noen

flotte bestander. Ellers ble det funnet hornblad Ceratophyllum

demersum, småtjønnaks Potamogeton berchtoldii,

buttjønnaks P. obtusifolius og hestehale Hippuris

vulgaris. Dessuten var det mye sverdlilje Iris pseudacorus.

På et fortau i Musegaten ble det funnet en uvanlig

plante til byen å være, nemlig breiflangre Epipactis helleborine

(til forskjell fra E. neerlandica som vokser på

Jæren).

I Olavskleiva fikk vi studert et flott eksemplar av en

Himalayaseder Cedrus deodaraSannsynligvis det eldste

av sitt slag i Norge med en alder på ca. 150 år. Ved

Lendelunden vokste det tofrøvikke Vicia hirsuta i et buskas

og hestehamp Conyza canadensis langs et fortau

like ved. Av sistnevnte var det ca. 30 planter.

Ferden fortsatte gjennom Gamle Stavanger hvor det

bl.a. ble funnet gul valmuesøster Meconopsis cambrica,

gul lerkespore Pseudofumaria lutea, slyngsøtvier Solanum

dulcamara, vivendel Lonicera periclymenum, kaprifol

L. caprifolium, bergflette Hedera helix og tunbendel

Sagina procumbens. En kaffetår ble det også tid til i

«gamlebyen» mellom hvitmalte trehus fra seilskutetiden.

I byparken ved Bispekapellet var de gamle erværdige

stein-murene stedvis dekket av murtorskemunn Cymbalaria

muralis.

Byvandringen ble avsluttet på Lagård gravlund hvor

det bl.a. ble funnet krypgjøkesyre Oxalis corniculata,

stiv gjøkesyre O. fontana, sommervikke Vicia sativa ssp.

nigra, alaskamjølke Epilobium glandulosum, greinmjølke
 
 

E. roseum og mørkmjølke E. obscurum.

Det ble i alt funnet ca. 50 forskjellige planter på ekskursjonen

denne vakre sensommerkvelden.

Svein Imsland