Botaniske steder i Norge

Gjesdal Kommune

Rogaland fylke

29. august 2004 til Store Myrvatn, Gjesdal kommune

Samlet gangtid 4 timer. Det var 5 deltagere i regnværet.

Ekskursjonen startet ved Maudal kraftstasjon. Vi fulgte

anleggsveien opp til Store Myrvatn, en stigning på 240

meter. Store Myrvatn ligger 600 moh. Det ble botanisert

langs veien. Bergartene var ikke de beste, så det botaniske

«utbyttet» ble ikke det helt store. Flere steder var

det bestander med skogrørkvein Calamagrostis purpurea.

Etter hvert dukket det opp rabbesiv Juncus trifidus,

markjordbær Fragaria vesca, skoggråurt Omalotheca

sylvatica, bergmjølke Epilobium collinum, linnea Linnaea

borealis, kildemarikåpe Alchemilla glomerulans, gråstarr

Carex canescens, bråtestarr C. pilulifera og smørtelg

Oreopteris limbosperma. Ellers var det mye bær, så vi

mesket oss både på blåbær Vaccinium myrtillus, mikkelsbær

V. uliginosum ssp. uliginosum, tyttebær, krekling

Empetrum nigrum ssp. nigrum og bringebær Rubus

idaeus.

Oppe ved demningen måtte vi puste på litt, før vi

fortsatte opp siste kneiken som var fjellveggen sør for

vatnet. Her fant vi aksfrytle Luzula spicata og kjerteløyentrøst

Euphrasia stricta var. strictaI og nedenfor

fjellveggen sto det bl.a. molte Rubus chamaemorus, slirestarr

Carex vaginata, rosenrot Rhodiola rosea og skogstorkenebb

Geranium sylvaticum.

På tilbakeveien gjorde vi en avstikker over elva og

rasmarka og gikk opp under bergveggen på sørsiden av

dalen. Her var det noe rikere og vi fant: rødsildre Saxifraga

oppositifolia, mjødurt Filipendula ulmaria, fjellsyre Oxyria

digyna, dvergjamne Seleginella seleginoides, skogstjerneblom

Stellaria nemorum ssp. nemorum og mer

skogstorkenebb, rosenrot og skogrørkvein.

Det ble i alt registrert ca. 80 forskjellige plantearter.

Svein Imsland