Botaniske steder i Norge

Time kommune

Rogaland fylke

Kilde= Norsk botanisk forening, BLYTTIA

En del av sommerekskursjonen 1998

Bryne

Søndag 28. juni startet ekskursjonene med et besøk på

Tinghaug som ligger i gå-avstand fra Bryne. Langs veien

så vi på bl.a. kystbjørnkjeks Heracleum sphondylium,

krattlodnegras Holcus mollis, alaskamjølke Epilobium

glandulosum, kystgriseøre Hypochoeris radicata og sørlandsasal

Sorbus subsimilis. Med sine 102 m o.h. er

Tinghaug Låg-Jærens høyeste punkt med flott utsikt over

Jæren og storhavet utenfor. Her finns en av Jærens få

lokaliteter av hvitkurle Leucorchis albida ssp. albida.

Dessuten vokser det vestlandsvikke Vicia orobus, solblom

Arnica montana, fagerperikum Hypericum pulchrum,

heiblåfjær Polygala serpyllifolia og nattfiol Platanthera

bifoliai sør- og vestskråningene. Tinghaug og

Krosshaug like ved, er eldgamle ting- og offersteder, så

her befant man seg virkelig på historisk grunn.
 

 
 
 

Lørdag 4. juli startet vi dagen med et besøk på

Garborgheimen, barndomshjemmet til Arne Garborg.

Herfra kjørte vi noen kilometer sørover og besøkte en

sumpløvskog hvor det bl.a. vokste grov nattfiol Platanthera

chloranthaog sumphaukeskjegg Crepis paludosa.

Vi hadde denne dagen planlagt en tur til Synesvarden på

Høg-Jæren, men været satte en stopper for den utflukten.

Vi kjørte i stedet til Knudaheia hvor Arne Garborg og

Hulda ligger begravet. I dette vesle huset var det at Garborg

skrev sine Knudaheibrev.

Vi kjørte så vestover og ut på Flat-Jæren igjen for å

se på vannplanter i Orrevannet. Vi ble imidlertid nektet

adgang til vannet av en grunneier. Dermed måtte vi droppe

vassekskursjonen og vi dro i stedet til Revtangen. I et

fuktområde i bakdynene der fant vi store mengder purpurmarihand,

den tredje store bestanden av denne planten

denne uken. Også en del avblomstrete engmarihand var

fortsatt å se. Vi fikk også fotografert en fin bestand med

strandtorn. Vi rastet i en sanddyne etter å ha vært en tur

ytterst ute på «tangen» og sett på typisk sandstrandvegetasjon

med flere meldearter Chenopodium og Atriplex,

strandreddik Cakile maritima, strandarve Honkenya

peploides, strandsmelle Silene uniflora, m.fl., arter

spesielt tilpasset dette barske miljøet. Det er mye «vær»

på Jæren sies det, og dette er en av de typiske lokalitetene

i så måte.

Fra Revtangen gikk turen tilbake til Mærbakken ikke

langt fra Bryne sentrum. Stedet ligger som en uberørt

oase i et jærsk kulturlandskap. Mærbakken omfatter en

liten kolle omgitt av skog hvor sommereik Quercus robur

stedvis dominerer. Her ble det funnet solblom og vestlandsvikke,

begge planter som er i tilbakegang på Jæren.

Foruten strandkjempe Plantago maritima, var de vanligste

planter i lyng- og heivegetasjon representert. Dette

var siste stopp på sommerekskursjon 1998, og de 26

deltagerne var forhåpentlig et botanisk minne rikere.

Svein Imsland, Øystein Ruden og

Finn Wischmann