Botaniske steder i Norge

Sola kommune

Rogaland fylke

Kilde= Norsk botanisk forening, BLYTTIA

En del av sommerekskursjonen 1998

Hellestø i Sola kommune

Fredag 3. juli dro vi først til Hellestø i Sola kommune.

Her vokste det bl.a. tindved og jærlupin Lupinus perennis.

Vi fant også sommervikke Vicia sativa ssp. nigra og

sandnattlys. Samtidig fikk vi sett den hvite varianten av

strandflatbelg Lathyrus japonicus som vokste der.

Turen fortsatte så til Vigdel hvor vi besøkte flere mindre

lokaliteter med interessante planter. Bl.a. fikk vi sett dverglin

Radiola linoides, buestarr Carex maritima, nattfiol

Platanthera bifolia, perlevintergrønn Pyrola minor, kildeurt,

jærsiv Juncus foliosus og berghøymol Rumex

crispusssp microcarpus.

Vi fortsatte så til Solastranden for å se på den spesielle

«Solamarihand» Dactylorhiza sp. som vokste der.

Finn Wischmann og Kåre Arnstein Lye var begge med

på ekskursjonen. Det var Lye som i sin tid ga planten

navnet «Solamarihand» fordi denne varianten ikke vokser

andre steder på denne Jord. Finn syntes orkidéen

så ut som en krysning mellom D. incarnata og D.

purpurella, men flekkene på bladene stemte ikke med

noen av disse. Nærmere løsningen på problemet kom vi

ikke der og da. På Solastranden fikk deltagerne ellers se

den spesielle utstillingen «Another place», som består

av 100 like mannsfigurer støpt i jern og delvis nedgravd

i sanden på land og utover i sjøen. Når vi først var i det

kulturelle hjørnet, så tok vi oss tid til et besøk i Ruinkirken

på Sola, et middelalderbygg fra Erling Skjalgssons tid

som nylig er restaurert.

Herfra kjørte vi så til en lokalitet med akeleiefrøstjerne

Thalictrum aquilegifolium. Plantene vokste i en liten løvskog.

Sola kommune har et rikt planteliv pga. stedvis mineralrike

bergarter. Et av disse stedene er Ytraberg, hvor

berggrunnen er svært kalkrik. På Ytra- og Indraberget

fant vi muse- og krabbekløver Trifolium campestre, som

vokste sammen. Dessuten fant vi mye avblomstret vårmarihand

og kusymre Primula vulgaris, dessuten steinstorkenebb

Geranium columbinum, bergperikum Hypericum

montanum, ramsløk Allium ursinum, svartknoppurt

Centaurea nigra, karve Carum carvi, trollbær Actaea

spicata, kantkonvall Polygonatum odoratum, kranskonvall

P. verticillatum og aksnøkketunge Ligularia przewalskii.

Ytraberget er sannsynligvis det stedet småkongene flyktet

til da de etter slaget i Hafrsfjord i året 872 ble drevet

på flukt av Harald Hårfagre. En bauta er satt opp til minne

om den begivenheten.

Vi fortsatte ferden fra Ytraberget og kjørte nordover

til Madla i Stavanger hvor vi besøkte Hafrsfjord staudegartneri.

Her finns det eneste voksestedet i landet for

den sjeldne åkermarikåpe Aphanes arvensis. Av andre

«ugras» kan nevnes åkerstorkenebb Geranium dissectum

og krypmjølke Epilobium brunnescens. Vi fikk også

hilst på Liv Lima og sønnen Ole som i dag driver gartneriet.

Noen av deltagerne fikk sogar med seg noen stauder.

Sverd i fjell er et annet minnesmerke om slaget i

Hafrsfjord. Det er plassert like ved gartneriet så det var

naturlig at vi også kikket på denne turistatraksjonen.

På taket til en av bygningene til Jernaldergården på

Ullandhaug vokser den sjeldne musesvingel Vulpia

myuros. Den stod tallrik på et av hustakene og nedenfor

i beitet. Vi var også inne i husene for å se hvordan

Stavangerfolk hadde det for 2000 år siden. Siste stopp

denne dagen var ei bukt på vestsiden av Hafrsfjord. Her

ble det i 1997 funnet dvergålegras Zostera noltii og småhavgras

Ruppia maritima. Vi fant bare dvergålegras,

mens det var litt tidlig for småhavgras. Ved bilene stod

Finn med en plante i neven som det ble litt diskusjon om.

Både gode og mindre gode forslag ble fremsatt, men det

endte opp med vrangtvetann Lamium confertum.