Botaniske steder i Norge

Rennesøy kommune

Rogaland fylke

Kilde= Norsk botanisk forening, BLYTTIA

En del av sommerekskursjonen 1998

Rennesøy i Ryfylke

Onsdag 1. juli kjørte vi til Rennesøy i Ryfylke. Øya er i

dag landfast via undersjøiske tunneler med en samlet

lengde på 1 mil. På Rennesøy ble vi vist rundt av John

Inge Johnsen. Mange botaniske godbiter fikk vi oppleve

her. Noe av det første var bustsivaks Isolepis setacea

og raggtelg Dryopteris affinis. Langs veien sør for Vikevåg

fikk vi i tur og orden se avblomstret vårmarihand

Orchis mascula og lundstjerneblom Stellaria holostea,

dessuten vårsalat Valerianella locusta, sommervikke

Vicia sativa ssp. nigra, tofrøvikke V. hirsuta, firfrøvikke

V. tetrasperma, svarterteknapp Lathyrus niger, bergfaks

Bromus ramosus, sandfaks B. sterilis, lundgrønnaks

Brachypodium sylvaticum, perle(mor)forglemmegei

Myosotis discolor ssp. discolor, kamgras Cynosurus

cristatus, duskbjørnebær Rubus grabowskii, olavsskjegg

Asplenium septentrionale, myk sisselrot Polypodium

interjectumog skogbingel Mercurialis perennis.

Sistnevnte er sjelden i Rogaland. Videre sørover på øya

vanket det etter hvert kystmaigull Chrysosplenium oppositifolium,

slakkstarr Carex remota, musekløver Trifolium

dubium, dvergmarikåpe Aphanes inexpectata, ekornsvingel

Vulpia bromoides og skogfredløs Lysimachia

nemorum, planter som flere av deltagerne ikke hadde

sett før. Vi fikk også se en fantastisk stor eføy Hedera

helixsom klamret seg oppover bergveggen. Turen fortsatte

så opp på heia med en utrolig flott utsikt over Ytre

Ryfylke, Stavanger og innseilingen til Sandnes. Her vokste

det purpurlyng Erica cinerea, mer musekløver og

dvergmarikåpe, fagerrogn Sorbus meinichii for ikke å

glemme de fullmodne blåbærene som tilførte kroppen

noen sårt tiltrengte kalorier etter oppstigningen. Turen

fortsatte gjennom kystlyngheia med klokkelyng Erica

tetralix, tranebær Vaccinium oxycoccus og rome Narthecium

ossifragumpå myrene inntil vi kom frem til gårdene

på Sel hvor vi ble transportert ned til bilene igjen. En fin

dag med mye flott natur.