Botaniske steder i Norge

Eigersund kommune

Rogaland fylke

Kilde= Norsk botanisk forening, BLYTTIA

En del av sommerekskursjonen 1998

Hellvik i Eigersund

Mandag 29. juni gikk turen først til Hellvik i Eigersund, et

sted som ligger ca. 4 mil sør for Bryne langs RV44. Fra

parkeringsplassen gikk det sti gjennom ei myret kystlynghei

med rome Narthecium ossifragum og kystmyrklegg

Pedicularis sylvatica ssp. sylvatica, hvoretter vi

kom frem til et fint strandområde med rekker av sandstarr

Carex arenaria, kystbergknapp Sedum anglicum,

østersurt Mertensia maritima, strandkål Crambe maritima,

hjortetunge Asplenium scolopendrium og blodtopp

Sanguisorba officinalis. Turen fortsatte deretter 7-8 kilometer

nordover langs RV44 hvor vi gjorde en stopp

ved en lokalitet med jærtistel Serratula tinctoria. Plantene

var i knopp, men det forundret oss at bladene varierte

fra fjærdelte med stor endeflik til hele med tannete

kant. Vi registrerte også at planter med hele blad var

lysere grønne i fargen enn de øvrige. Lokaliteten lå ned

mot en lite vann hvor det vokste pollsivaks Schoenoplectus

tabernaemontani. Langs veien så vi på solblom

og kystgriseøre Hypochoeris radicata.

Neste stopp var Ogna hvor det i barskogen bl.a.

vokste eplerose Rosa rubiginosa, kantkonvall Polygonatum

odoratum, skogflatbelg Lathyrus sylvestris,

knerot Goodyera repens, olavsstake Moneses uniflora,

sypressvortemelk Euphorbia cyparissias og nikkesmelle

Silene nutans. Ute i dyneområdet på sjøsiden av skogen,

vokste det store mengder engmarihand Dactylorhiza

incarnataog purpurmarihand D. purpurella ssp. purpurella

foruten vårarve Cerastium semidecandrum, sandstarr

Carex arenaria, sandsiv Juncus arcticus ssp.

balticus, bakkestjerne Erigeron acer ssp. acer og kystfrøstjerne

Thalictrum minus ssp. minusDen spesielle

dynevarianten av engmarihand, var. dunensis, hadde

de færreste sett. Plantene var for det meste avblomstret,

men noen riktig fine eksemplarer fant vi da til slutt,

slik at fotoapparatene kunne finnes frem. Med sin lyse

farge og beskjedne størrelse var den nokså ugjenkjennelig

for dem som ikke hadde sett denne varianten før.

En lokalitet med myrflangre Epipactis palustris i tidlig

stadium, ble også besøkt. Dessuten vokste det breiflangre

Epipactis helleborine over store deler av området

både i skogen og ute i dynene. Noen flotte eksemplarer

med sandvintergrønn Pyrola rotundifolia ssp maritima

ble behørig avfotografert. I samme området fant vi også

hjertegras Briza media og brudespore Gymnadenia

conopseai blomst. De lange strendene på Jæren med

sine store rullende bølger som brøt mot stranden var et

mektig skue.

Mette av inntrykk men sultne på mat fortsatte vi så til

Sjøbua Kafe på Brusand hvor Rogalandsavdelingen

spanderte lunch på deltagerne, noe alle satte stor pris

på.

Neste stopp etter matøkta var Vaulen, et gruntvannsområde

på Brusand med en helt spesiell strandvegetasjon.

Her vokste det strandtorn Eryngium maritimum,

mer breiflangre og purpurmarihand. Dessuten fant vi

vårmure Potentilla neumanniana. Her vokser også klokkesøte

Gentiana pneumonanthe, men den blomstrer ikke

før på høsten. Vi lette oss også nesten grønne etter

pusleblom Anagallis minima som skulle vokse her. Til

slutt fant vi da noen små eksemplarer som helst måtte

betraktes i lupe. Vannplantene i Fuglestadåna måtte vi

droppe pga. for høy vannstand.

Siste stopp denne dagen var Bodle på Varhaug, hvor

det langs stranden bl.a. vokste østersurt, kystjordrøyk

Fumaria muralis, havsivaks Schoenoplectus maritimus,

knortestarr Carex otrubae, havstarr C. paleacea og saltstarr

C.x vacillans foruten lodnestorkenebb Geranium

molle i beitet ovenfor stranden.