Botaniske steder i Norge

Sandnes Kommune

Rogaland fylke

26. mai 2004 til Rogaland Arboret, Sandnes kommune

Turen ble arrangert for å kartlegge om Botanisk forenings

medlemmer kunne bidra med noe i Arboretet. Tidspunktet

for turen var valgt med omhu da en visste at Rhododendrondalen

ville stå i sin fineste blomsterprakt på denne

tiden.

Turen startet ved å studere det i 2000 anlagte feltet

med 30 norske treslag som var hentet fra Arboretet og

skoger i nærheten. Her sto noen eksemplarer av hvert

treslag plantet i små grupper hvor små veier føyet seg

inn i terrenget og gjorde det lett å ta seg frem for å iaktta

hvert treslag som tydelig var merket med navn.

I Rogaland Arboret er det en høydeforskjell på 120

meter og store lokale klimavarianter.

Ved å ta hensyn til den store forskjellen det er på de

ulike plantestedene, har en ved planting fått plassert de

minst hardføre plantene på de gunstigste stedene i Arboretet.

Dessuten har en hatt Arne F. Bryne sitt råd i

bakhodet om å grave store plantehull og fylle dem med

god moldjord så kravstore planter ville trives og det

har de også gjort.

I Arboretet så vi Tellima grandiflora som er nasjonalt

sjelden. Ellers så vi skogkarse Cardamine flexuosa, gravmyrt

Vinca minor, løkurt Alliaria petiolata, strutseving

Matteuccia struthiopteris, og i pytten nedenfor området

med norske treslag, vassgro Alisma plantago-aquatica

og en del sivplanter.

I øvre dam var det plantet inn flere interessante vannplanter,

bl a. skunkkala Lysichiton americanus og sjøgull

Nymphoides peltata.

I Arboretet vokser det mange ulike arter ville planter.

Det var biotoper hvor myr og vannplanter fant seg godt

til rette. Det var området hvor lyng og surjordsplanter

trives og det lå godt til rette for engvegetasjon. I tillegg

var det områder med så vel store som små trær hvor

bregner og typiske skogplanter kunne trives.

Ekskursjonen ble avsluttet i Rhododendrondalen hvor

fotoapparatene ble brukt flittig. 11 turdeltakere hadde en

uforglemmelig kveld i Arboretet.

Gaute Slaattebræk