Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Rago nasjonalpark
Kommune: Sørfold
Fylke: Nordland
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 
Kort omtale
RAGO NASJONALPARK

l 1971 ble et område på ca. 170 km2 omkring Storskogdalen i Sørfold
fredet som Rago nasjonalpark. Parken er ikke stor sammenlignet
med våre andre nasjonalparker, men den grenser til Europas største
nasjonalparker, Padjelanta, Sarek og Storå Sjøfallet i Sverige på til-
sammen 5500 km2.

To store vann ligger i nasjonalparken, Storskogvatnet, ca. 190
moh. og Litle Værivatnet, ca. 345 moh. Den høyeste toppen i Lapp-
fjellet, sør for L. Værivatnet når opp i 1200 m, og Rakotjåkkå, nord-
ligst på Flatkjølen (grenserøys 242) ligger på ca. 1300 m.

Landskapet i Rago er storslagent og vilt, i deler av nasjonalparken
er det nesten uråd å ta seg fram. Fra Storskogvatnet opp mot Ra-
goplatået er terrenget gjennomskåret av dype kløfter, antagelig av-
løpsrenner fra breene som tidligere dekket hele området. Selv om
breene, som ellers i landet, er gått sterkt tilbake, er der ennå ganske
store brepartier sør og øst i nasjonalparken. Fjellgrunnen består mest
av granitt, og landskapet er stort sett goldt. Allikevel fins enkelte ste-
der frodig vegetasjon, f.eks. i østenden av Storskogvatnet.

Botanikere vil finne den mest interessante floraen i nasjonalpar-
kens sørøstre hjørne. Der vokser sjeldne planter som gullrublom,
dvergrublom, polararve, sølvkattefot og snøsoleie.

Fordi så store områder av nasjonalparken er vanskelig tilgjengelig,
er trafikken liten. Fra Trengsel bru på E6 går skogsvei (bom) til Laks-
hola, derfra sti inn til oset av Storskogvatnet, hvor bro. Også ved ut-
løpet av L. Vasrivatnet er bygd bro.

Ved utløpet av Storskogvatnet har skogforvaltningen hytte med et
åpent rom.

Det er ørret i Storskogvatnet og røye i L. Værivatnet, og det er bra
fiske i vassdraget mellom de to vann. Forøvrig er fjellvannene i Rago
fisketomme. Fiskekort i forretninger i Fauske og Sørfold.

Kartene 2129 l, 2229 IV og 2130 II dekker det vesentligste av nasjo-
nalparken.

Kilde: "Til fots" Den Norske Turistforening.