Botaniske steder i Norge

Rygge kommune

Østfold fylke

Kilde= Norsk botanisk forening BLYTTIA

Ekskursjoner 2004

5. mai til Eløya, Rygge

Vi forsøkte oss med ny fellestur sammen med ornitologene

og entomologene til Eløya for å se på fugleliv, insektliv

og planteliv. Eløya er en av de fineste naturområdene i

Østfold. Øya er delvis fredet som naturreservat, med

ferdselsforbud i hekketiden, mens resten er beskyttet

som landskapsvernområde med ferdsel etter gitte retningslinjer.

Øya har mange nisjer, både tørrberg og fuktige

enger, krattskog, myr og vannvegetasjon ved siden av

en betydelig tangfjære med spennende liv fra insekter,

hekkende fugl og tangvollvegetasjon. Eløya beites årlig,

og her er kjent nær 400 arter karplanter.

Hele 42 personer møtte opp denne solskinnsdagen.

Eløya er alltid vakker med bugnende kubjeller Pulsatilla

pratensissom en av de flotteste attraksjonene. Rødfargete

enger av strandnellik Armeria maritima og engtjæreblom

Lychnis viscaria er også vakkert. Langs fjæra

fikk vi demonstrert østersurt Mertensia maritima, bulmeurt

Hyoscyamus niger og strandkarse Lepidium maritima,

men heller ikke i år klarte vi påvise gul hornvalmue

Glaucium flavum, en art som har hatt tilhold her i over

hundre år, dog ikke med årlige forekomster. Hestekjørvel

sto fin i dammen som før, og fortsatt er det rikelig med

den morsomme asparges Asparagus officinalis langs

stranda.

På grunn av antallet måtte tilbaketuren foregå i etapper,

og etter første pulje gikk motoren til Rune Aae i stykker

slik at det ble en langt mer tidkrevende tur for enkelte enn

hva som var planlagt.

Jan Ingar I. Båtvik, Rune Aae