Botaniske steder i Norge

Hvaler kommune

Østfold fylke

Kilde= Norsk botanisk forening, BLYTTIA

Ekskursjoner 2004

12. juni til Sør-Lauer, Hvaler

Årets Hvaler-ekskursjon gikk til Sør-Lauer, en 0,27 km²

stor øy sør for Kirkøy. Øya er uten veier og bebyggelse,

og har bare en hytte. De 16 deltakerne ble fraktet i to

puljer med båt fra Skjærhalden i strålende forsommervær.

Sør-Lauer ble tidligere beitet av sau, og har inntil nylig

vært så godt som fri for trær. Nå er imidlertid krattskogen

på god vei til å erobre denne øya også, selv om store

deler av den fremdeles er svært åpen.

Vi gikk i land på nordsida og beveget oss i retning av

øyas første godbit. I området NØ for hytta finnes skjellsandavsetninger

med en rik bestand av hartmansstarr

Carex hartmaniiLike i nærheten fant vi også særbustarr

Carex dioica, som er sjelden på Hvaler, loppestarr Carex

pulicaris, krattalant Inula salicina og marigras Hierochloe

odorata.

Etter lunsjpause ved Holmetangkilen på sørsida, la vi

i vei i retning øyas andre kjente godbit. Øst for kilen

vokser en flott bestand av kjempestarr Carex riparia i en

liten strandsump. Like ved kjempestarret fant vi krusfrø

Selinum carvifolia. I motsetning til kjempestarr-bestanden

på Sauholmen sør for Vesterøy, er omtrent alle individene

i denne sumpen fertile. Det skulle tyde på at dette voksestedet

er bortimot optimalt for arten. Før vi kom til sumpen

registrerte vi strandsnyltetråd Cuscuta europaea ssp.

halophytavest for kilen.

I kanten av en fin strandpytt lenger sør på Holmetangen

fant vi selsnespe Cicuta virosa og kjevlestarr Carex

diandra. Begge er sjeldne på Hvaler. På veien mot

sørenden noterte vi marinøkkel Botrychium lunaria, trefingersildre

Saxifraga tridactylites, knortestarr Carex

otrubae, evjebrodd Limosella aquatica og firling Crassula

aquatica. Av arter som ble funnet på tilbaketuren

kan nevnes liguster Ligustrum vulgare, strandflatbelg

Lathyrus maritimus og kildeurt Montia fontana.

Gunnar Engan