Botaniske steder i Norge

Marker kommune

Østfold fylke

Kilde= Norsk botanisk forening BLYTTIA

Ekskursjoner 2004

17. april til Kilebutangen ved Kolbjørnviksjøen,

Rakkestad

I år som i fjor forsøkte vi med en skjøtselstur i april. Den

store subfossile skjellsandbanken på Kilebutangen ved

Kolbjørnsviksjøen er i ferd med å gro igjen, og denne

tenkte vi å gjøre en innsats på for å rydde vekk noe av alt

oppslaget som konkurrerer ut de mer konkurransesvake

artene. Bare 4 personer, inkl. turleder, møtte fram med

noe rydderedskap. Litt ble ryddet, men vi innrømmer at

det monnet lite. Vi avsluttet turen med botanisering, men

pga tidspunktet på året ble lite sett. Det var for tidlig å se

arter i blomst. Fjorårseksemplarer av engmarihand Dactylorhiza

incarnata, blader av blåveis Hepatica nobilis

viser at området fortsatt har et godt potensiale for verdifull

botanikk. Vi samlet også den relativt nybeskrevne lavarten

Cladonia krogiana på en bergknaus ved sjøen. Vi besøkte

også en tidligere kjent, ganske stor forekomst med finnmarkspors

Ledum palustre som finnes i fuktig furuskog

på sørsiden av den nedlagte gården Tangen. Forekomsten

ble koordinatfestet vha GPS.

Dette området ble for øvrig høsten 2004 ryddet på

en god og effektiv måte med finansiering fra Fylkesmannen

i Østfold.

Bjørn Petter Løfall