Botaniske steder i Norge

Hvaler kommune

Østfold fylke

Kilde= Norsk botanisk forening BLYTTIA

Ekskursjoner 2004

8. mai til Akerøya, Hvaler

Vi har tidligere arrangert turer til Akerøya sammen med

ornitologene og entomologene i fylket. Turen i fjor måtte

endres til Arekilen på grunn av så dårlige værforhold at

vi ikke kom oss i land på Akerøya. I år var været gunstigere

for sjøfrakt og totalt 34 personer var med. Alle var

neppe like interessert i botanikk, men fant glede i å være

med på en slik guidet tur til denne naturperlen hvor forholdene

ligger godt til rette for å få sett ringmerking av

fugl på nært hold samt en rekke sjeldne plantearter. Spennende

funn av insekter har også ofte vært gjort på Akerøya.

Til sammen er dette mer enn nok av gode grunner

for å være med på tur hit.

Øya er så godt botanisk kjent at det er lite sannsynlig

at nye arter blir påvist. Det dreier seg heller om å se på

status av kjente forekomster samt å vise fram mye sjelden

flora til folk som ikke har opplevd disse artene tidligere.

I år fant vi særlig fine forekomster av kalkkarse Hornungia

petraeapå låveruinen, vårvikke Vicia lathyroides

ved uthuset og fingerlerkespore Coryalis pumila i Glova.

Kildeurten Montia fontana, som blomstret så vakkert for

to år siden, var det lite igjen av i år. Vasskjeks Berula

erecta, som ble nyoppdaget her for få år siden, klarer

seg svært bra, men synes ikke å ha spredd seg. Det var

også vanskelig å påvise engmarihand Dactylorhiza incarnata

i år, mens enkelte vårmarihand Orchis mascula

kunne demonstreres, dog tilsynelatende færre eksemplarer

enn i normalår. Akerøya er verdt et besøk også

senere år, noe den gode tilslutningen viser.

J. Ingar I. Båtvik, Rune Aae