Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Oppdal
Kommune: Oppdal
Fylke: Sør-Trøndelag
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 
Kilde: http://www.dovrefjellradet.no

Meget rik flora i Oppdal

 
  • Området Vesle og Store Orkelhø-Unndalen- nordenden av Fundin-Digerkampen-nordøstover til Orkla:  Rik kontinental fjell og myrvegetasjon, artsforekomster. 
  • Østsiden fra Vinstradalen fra Rundhø sør til Unndalen og sør til Ryphusseter:  Områdets kanskje rikeste fjellvegetasjon, meget rike artsforekomster.  Omfatter bl.a. kjente plantefjell som Sissihø, Brattfonnhø, Leirtjønnkollen og Ryphuskollen. 
  • Fonnhø - vest for Heimstjønnshø - fylkesgrensen:  Meget rik fjellvegetasjon, meget viktige artsforekomster.  Omfatter bl.a. kjente plantefjell som Finnshø og Knutshøene. 
  • Vinstradalen:  Intakt seter- og beitedal med verdifull kulturmark, kløftvegetasjon, artsforekomster. 
  • Drivdalen:  Basekrevende skog- og bergvegetasjon, elveører, kulturmark, viktige artsforekomster.  De viktigste områdene ligger trolig rundt Drivstua, rundt Vårstigen, og rundt Kongsvoll og sør til Gåvålia og Grønnbakken.
  • Rik orkidémyr ved Oppdal stasjon.

 

 

Hele det gule feltet har en meget rikt flora. Her finnes de fleste fjellplanter i Norge

Dette planterike feltet fortsetter sørover.