Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: Huglo i Stord kommune
og Ånuglo i Tysnes kommune
Fylke: Hordaland
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

Kilde: http://www.uib.no/bot/nbfv/ref.htm#10-9-2000
 

Helgetur til Huglo og Ånuglo, 9.-11.juni 2000.


Fredag 9. juni kastet vi loss med MS Peer Gynt med kurs for Sunnhordland for å gjenoppdage ”botanikkens tapte paradis”. 12 deltagere var med på seilasen som hadde sitt første stopp og overnatting på nord Huglo der vi første del av lørdagen gikk i en veikant i et kalkrikt område mellom Store Brandavika og Haukanes. Her så vi blant annet en god del breiflangre (Epipactis helleborine), fagerperikum (Hypericum pylchrum), falkbregne (Polystichum aculeatum), junkerbregne (P. braunii), stortveblad (Listera ovata) i en skog med mye kristtorn (Ilex aquifolium), barlind (Taxus baccata) og hassel (Corylus avellana). Vårt første møte med en av turens høydepunkter, Fægrirogn (Sorbus meinichii var. faegriana), fikk vi her. Videre krysset vi over en gammel eng før vi kom ned til Haukanes hamna der vi gjorde en mer detaljert floraliste. Dagens funn må vel sies å være fuglereir (Neottia nidus-avis), som ikke før er funnet her. Etter lunsj gikk turen videre ned i stranden ved Store Brandavika før vi tøffet videre av gårde til Ånuglo som var søndagens turmål. Første stopp her var noen flotte enger med mange tørrbakkearter, og på steder med litt mer fuktighet en rik orkideflora. Her kan nevnes blant annet brudespore (Gymnadenia conopsea), flekkmarihånd (Dactylorhiza maculata),  grov nattfiol (Platanthera chlorantha), hjertegras (Briza media), vill-lin (Linum catharticum), gjeldkarve (Pimpinella saxifraga) og marinøkkel (Botrychium lunaria). Til slutt gikk turen gjennom en gammel furuskog som nå holdes som reservat til kjempebergfletten som ble bombet av tyskerne under krigen.

Anne Bjune