Botaniske steder i Norge

Fitjar Kommune

Hordaland fylke

23. mai 2004 til Tuftelandslia, Fitjar

Denne flotte søndagen i mai møtte vi fram 15 deltakere i

krysset mellom Tveit og Skumsnes.

Sigfrid Skumsnes var turleiar sammen med en lokal

grunneier.

Turen gikk bratt ned fra vegen forbi noen flotte

steingarder ned mot Tuftelandsvatnet. Vi kom snart inn i

hasselskog med rik undervegetasjon av bregner, konvaller

og orkideer. Vi fulgte strandkanten og endte opp i Tuftelandsvågen

hvor vi hadde lunsj. Her fant vi og japansk

drivtang Sargassum muticum. En praktfull avslappende

tur med mye spennende og vakkert å se på. Fra artslista:

bjønnkam Blechnum spicant, geittelg Dryopteris dilitata,

raggtelg Dryopteris affinis, svartburkne Asplenium trichomanes

ssp. trichomanes, vivendel Lonicera periclymenum,

hassel Corylus avellana, skogsalat Mycelis

muralis,skogfiol Viola riviniana, fagerperikum Hypericum

pulchrum,skogsvinerot Stachys sylvatica, kusymre

Primula vulgaris, bergflette Hedera helix, sommereik

Quercus robur, svartor Alnus glutinosa, rosettkarse

Cardamine hirsuta, vanlig blåfjær Polygala vulgaris, lind

Tilia cordata,stor myrfiol Viola epipsila, jordnøtt Conopodium

majus,skogfredløs Lysimachia nemorum, myske

Galium odoratum, kystmaure Galium saxatile, vassmynte

Mentha aquatica, liljekonvall Convallaria majalis,

kranskonvall Polygonatum verticillatum, ramsløk Allium

ursinum,kystbjønnkjeks Heracleum sphondylium, vårmarihand

Orchis mascula, krattlodnegras Holcus mollis,

breiflangre Epipactis helleborine.

Per Fadnes (ref.)