Botaniske steder i Norge

Osterøy Kommune

Hordaland fylke

Lenke: Tur til Brøknipa

5. september 2004: Fjellflora og luftig utsyn fra Brøknipa,

Osterøy

Målet for turen var å undersøke floren i det store snøleiet

på nordsida av Bruviknipa, i Brøkbotn. Vi var til sammen

10 deltakere som la ut på tur fra Bergen. Været var

heller dårlig, lavt skydekke, skodde i fjellet og yr/regn.

Men behagelig temperatur og lite vind.

Første stopp var Bruvik kirke. Oppstigningen til

Bruviknipa (Brøknipo) gikk fra Båtskardet på østsiden,

først gjennom lavvokst bjørkeskog og myrlendt terreng,

etter hvert langs den bratte stien oppetter mot Hæddena.

Her kommer en raskt over skoggrensen, vierne tar over

og terrenget blir roligere. I sig og myrflater vitner enkelte

arter om at berggrunnen er ganske mineralrik. Her noterte

vi en rik kalkheiflora med typiske arter som bergstarr

Carex rupestris og reinrose Dryas octopetala (LN 16

10, 500-600 m o.h.). Og sammen med dem en rekke

ganske kravfulle arter: dvergjamne Selaginella selaginoides,

rynkevier Salix reticulata, bleikvier S. hastata,

fjellfrøstjerne Thalictrum alpinum, fjellsmelle Silene acaulis,
 
 

gulsildre Saxifraga aizoides, rødsildre S. oppositifolia,

flekkmure Potentilla crantzii, fjelltistel Saussurea alpina

og fjellbakkestjerne Erigeron boreale.

I stedet for å gå til topps var planen å undersøke det

store snøleiet i botnen på nordsida av Brøknipo, Brøkbotn

(LN 15 10, været fristet ikke til topptur). Ned gjennom

skogen bar det, over lyng og gjennom bregneenger. Ikke

videre spennende flora – før vi kom inn i selve dalen. Her

åpner vegetasjonen seg. Trolig holdes skogen nede av

langvarig snødekke og ras, og myrdannelsen får heller

ikke helt tak. Her fant vi ganske mange spennende arter

i grunne sigevassflater og fuktige bakker omkring det

østre bekkeløpet i kartet (500–540 m o.h.), som tydelig er

påvirket av kalkrike bergarter lenger oppe: ullvier Salix

lanata, snøsøte Gentiana nivalis, særbustarr Carex dioica

(begge kjønn), fjellstarr C. norvegica, sotstarr C.

atrofusca, svartstarr C. atrata, kastanjesiv Juncus castaneus,

trillingsiv J. triglumis, skogsiv J. alpinoarticulatus,

myrfrytle Luzula sudetica, kvitkurle Leucorchis albida

og en rapp vi foreløpig ikke er blitt helt klok på. Flere

av disse artene er her på sine vestgrenser.

Før vi returnerte, rakk vi å kikke langs det vestre

bekkefaret som har skåret en skarp V-dal innerst i botnen

(LN 15 10, opp til 560 m o.h.). Her dukket det opp skogkarse

Cardamine flexuosa, trollurt Circaea alpina, fjellstjerneblom

Stellaria borealis, seterstarr Carex brunnescens

og rypestarr C. lachenalii. Siden været var ufyselig vått

og dagen lakket, måtte vi snu før vi fikk undersøkt bekkedalen

til topps. Kanskje noen burde ta turen en gang til i

maksvær, vi er ikke bort fra at det ennå sitter noen godbiter

i bergene her inne...! Siste funn for dagen ble fruktlegemer

av myrjordtunge Geoglossum glabrum på myra i bunnen

av Brøkbotn (LN 15 10, 440 m o.h.), om vi da ikke tar med

en våt og sliten øyenstikker (libelle) som fant hvile i våre

varme hender.

Per H. Salvesen