Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: HAUKELISÆTER
Kommune: Vinje
Fylke: Telemark
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 
Kort omtale
RIK FLORA VED HAUKELISETER

Haukeliseter ligger i et grunnfiellomrade, men ikke langt fra fjellstua

Går grensen mellom grunnfjell og fyllitt. PS ruten mot Hellevassbu

kommer du inn i fyllittbeltet oppunder Venareggi i ca 1100 m Fordi
vann fra fyllitten siger utover •fjellsiden mot Haukeliseter og gjør for-
holdene gode for kravfulle planter, vil der ikke være noen skarp gren-
se for floraen mellom grunnfjellområdet og fyllitten.

Enda mer interessant er området mel lom Kistetjern og Ståvika nær
varderuten mot Kvanndaien. l de slake bakkene fra varderuten opp
mot Kista finnes mange kravfulle planter. Som så ofte lenger sør l Rv-
fylkeheiene er geologien bygd opp som lagene i en bløtkake Nær-

mest Ståvatnet er et flatt grunnfjellfelt, over dette et lag fyllitt. og på
denne ligger Kista, en liten rund topp, 1300 m, l fyllittbakkene finner
vi reinrose på tørr, kalkrik grunn, bergsildre i sprekkene og store mat-
ter med fjellsmelle G år du opp gjennom skrentene, finner du ovenfor
gulstarr og gulsildre, fjelltistel og bekkesildre På fjellhyllene fjell-
frøstjerne og rosenrot. i bergsprekkene den vakre taggbregne.

Kilde: "Til fots" Den Norske Turistforening.