Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Sted: FRAFJORDHEIA
Kommune: Gjesdal
Fylke: Rogaland
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 
FRAFJORDHEIA

Frafjordheia ligger mellom Lysefjorden og Hunnedalen og strekker
seg fra Espedalen og Frafjord i sørvest til høyfjellet mot nordøst. De-
ler av Frafjordheia er i nasjonalparkmeldingen foreslått vernet, enten
som nasjonalpark eller som landskapsvernområde.
Stavanger Turistforening har fire hytter i området.
En spesiell attraksjon er Kjerag, fjellplatået i nord, i en høyde av
1000 m og med et loddrett fall mot Lysefjorden, dramatisk og maje-
stetisk. Letteste atkomst er fra veien mot Lyse. Fra Øygardstølen
merket sti til platået.

Fidjadalen og/eller Røstdalen bør også besøkes, to trange daler
som veksler mellom storsteinet ur, trolske vatn innrammet i frodig
vegetasjon og grønne sletter med rester etter tidligere tiders boset-
ting. Mildt lokalklima har gitt vekstmuligheter for mange varmekjære
planter og tråer. Spesielt frodig er Røstdalen.

For den kunnskapssøkende er dalene en lærebok i kvartærgeologi.
Følges stien er dalene greit fremkommelige, urene til tross.

Kilde: "Til fots" Den Norske Turistforening.