Botaniske steder i Norge

Ringerike Kommune

Buskerud fylke

Kilde= Norsk botanisk forening BLYTTIA

 

 

1. august til Viktoppen, Hole på Ringerike

5 deltakere møtte opp ved Vik Torg i Hole denne fine

søndagen. Vi flyttet oss raskt til Vik ungdomsskole, hvor

vi fortsatte innover i skogen. Målet var den kjente forekomsten

av bittergrønn Chimaphila umbellata. Og etter

et par hundre meter var det ikke fritt for at andektigheten

senket seg en smule over deltakerne. da vi stod midt

oppe i en flott blomstrende bestand av bittergrønn. Noe

uenighet blant deltakerne om antall blomstrende individer,

men iallfall 200 kom vi fram til.

Herfra og tilbake til bilene så vi litt på sopp og noen

staselige eksemplarer med knerot Goodyeara repens og

vanlig vaniljerot Monotropa hypopitys. Snegleskolm Medicago

lupulinaog gråøyentrøst Euphasia nemorosa var

å finne i kanten av parkeringsplassen. Den siste er ikke

alltid så lett å få øye på.

Så flyttet vi oss over mot Raudberget/Nordre Gjesval

øst for Vik Torg. Her vandret vi gjennom et ganske fantastisk

kulturlandskap.

Første stopp var på noen grunne kalkbakker med

bl.a. avblomstret dragehode Dracocephalum ryuschiana,

markmalurt Artemisia campestris og nakkebær Fragaria

viridis.Videre langs veien forbi gårdene stod vanlig malurt

Artemisia absinthum, taggsalat Lactuca serriola, hundetunge

Cynoglossum officinale, Stolt Henrik Chenopodium

bonus-henricusog rødkjeks Torilis japonica.

Etter denne runden var varmen såpass intens at

ytterligere botanisering ikke var å tenke på.

Bård Engelstad