Botanikk.no
E-mail .
Oversikt over spesielle botaniske steder
 Strykenåsen naturreservat
Kommune: Nedre Eiker
Fylke: Buskerud
Den virituella floraen

Botanikk-nett

Blyttia (Botanisk tidsskrift)

Norsk botanisk forrening  NBF

 

Omtale: 

Forekomst av marisko. Kilde: "Truede og sårbare planter i Buskerud". Barskog på kalkgrunn.
Kilde: Direktoratet for naturforvaltning