Botaniske steder i Norge

Ringerike Kommune

Buskerud fylke

Kilde= Norsk botanisk forening BLYTTIA

29. juni til Norderhov på Ringerike

Knapt noe kulturlandkap i Buskrud rommer så mange

kulturspredde arter som Ringerike, og Norderhovområdet

er kanskje å betrakte som et «kjerneområde» i så måte. 8

deltakere fant veien til Nordehov kirke denne dagen, og

ingen ble skuffet over det de fikk være med på. Første

målet var forekomsten av mølleløvehale Leonurus cardiaca

ssp. villosus ved Norderhov kirke, dvs inntil Prestegårdsmuseet

(Ringerike museum). Her stod også særdeles

frodige individer av hundepersille Aethusa cynapium.

Utenfor kirkemuren registrerte vi hundesennep Descurainia

sophia,nakkebær Fragaria viridis, bakketimian

Thymus pulegioides og snegleskolm Medicago lupulina.

Deretter fulgte vi veien mot Frok til Bergerhaugen,

der vi underveis kunne se på kratt av blåbringebær Rubus

caesius, samt krysningen Rubus caesius x idaeus.

Bergerhaugen var pimpernellen Sanguisorba minor og

greinknoppurt Centaurea stoebe dagens høydepunkt.

Sammen med enghavre Avenula pratensis, bakketimian

Thymus pulegioides og blå-/gullusern Medicago sativa

ssp. sativa/ssp. falcata) utgjør dette avgrensede engsamfunnet

noe ganske unikt i østlandsk målestokk. Dessverre

er nok populasjonene på retrett p.g.a. gjengroing.

I kanten av et åkerområde vokste foruten mer pimpernell,

bl.a. krattsoleie Ranuculus polyanthemos og ormehode

Echium vulgare.

Langs en litt annen vei tilbake passerte vi solide forekomster

av mattestarr Carex pediformis. Et intenst søk

etter gåsefot Asperugo procumbens på veien til Bergerhaugen

hadde ikke gitt noe resultat i første omgang. På

veien tilbake prøvde vi på nytt rundt om på tunet ved

gården Frok, og nå hadde vi mer hell med oss. Et par

individer i veikanten ble behørig fotografert, før vi satte

punktum for dagens botanisering.

Bård Engelstad