Botaniske steder i Norge

Nedre Eiker Kommune

Buskerud fylke

Kilde= Norsk botanisk forening BLYTTIA

 

 
 

 

15. august til Hagatjern

7 stykker pluss turleder møtte opp på Ryghsetra ved

Hagatjern i strålende solskinn. Alt lå til rette for en fin dag

med botanisering. Denne gangen prøvde vi noe nytt: Vi

gikk raskt den første kilometeren uten å kaste et blikk i

verken høyre eller venstre grøftekant. Erfaringsmessig

kan dette føre til store forsinkelser pga av ivrige botanikeres

trang til nøye å undersøke alt de ser.

Vel framme ved søylegrana startet blomsterjakten

for alvor. Søylegrana er nettopp det: en vanlig gran som

har mutert 3-4 meter over bakken og dermed antatt en

tydelig søyleforn med en kronevidde på 0,5-1 meter i

diameter. Et morsomt innslag som oppstår ganske sjeldent.

Ved denne grana er det også en myr hvor det står

store mengder skavgras Equisetum hyemale. Turen gikk

langs noen fine tørrberg som var riktig tørre etter det fine

sommerværet vi hadde hatt den siste tiden. Her fant vi

kransmynte Clinopodium vulgare, bakkemynte Acinos

arvensis, dunkjempe Plantago media, gulmaure Galium

verum, hjertegras Briza media og rødflangre Epipactis

atrorubens.Et av turens mål var å se på en samling av

stjernetistel Carlina vulgaris som kommer årvisst her.

Den stod fint. Langs veikanten var det også kommet

fram mye bakkesøte Gentianella campestris.

Etter hvert beveget vi oss inn i skogen der vi fant

breiflangre Epipactis helleborine, avblomstret brudespore

Gymnadenia conopsea og snau vaniljerot Monotropa

hypopitysssp. hypophegea. Vi gikk forbi avblomstret

nikkevintergrønn Orthilia secunda og perlevintergrønn

Pyrola minor. Teiebær Rubus saxatilis stod flotte

og modne, og vi fant også noen fine eksemplarer av

stortvedblad Listera ovata. Skogvikke Vicia sylvatica og

firblad Paris quadrifolia stod mellom einstape Pteridium

aquilinumog skogburkne Athyrium filix-femina. Av

gress fant vi bl.a. bergrørkvein Calamagrostis epigeios,

snerprørkvein C. arundinacea og skogsvingel Festuca

altissima. Vi tok en ekstra avstikker for å ta en høytidsstund

ved turens høydepunkt: huldreblom Rpipogium

aphyllum.Den stod med få skudd, men med tydelig bananlukt

for de som bøyde seg varsomt ned for å lukte.

Her fant vi også sanikel Sanicula europaea, maigull Chrysosplenium

alternifoliumog myske Galium odoratum.

På veien hjem fikk vi med oss nesleklokke Campanula

trachelium, tysk mure Potentilla thuringiaca og berberis

Berberis vulgaris før vi avsluttet med mat og bading

henholdsvis ved og i Hagatjern.

Finn Roar Bruun