Botaniske steder i Norge

Drammen Kommune

Buskerud fylke

Kilde= Norsk botanisk forening BLYTTIA

 

 

21. juni til Bragernesåsen

Fire stykker inkludert turleder møtte opp ved Åspavljongen

denne kvelden for å få med seg fortsettelsen av gresskurset

vi gjennomførte inn tidligere i år. Det var mao fokus

på gress og turleder var valgt ut fordi han kunne minst

om grass i styret og dermed formodentlig egnet seg best

til den pedagogiske oppgaven det er å se problemene

fra samme perspektiv som dem man skal undervise. Det

var m.a.o. «blind leder seende» som var gjeldende prinsipp.

Det viste seg at deltakerne lærte turleder mye om

gress.

Vi startet med en gjennomgang av dunhavre Avenula

pubescensog hestehavre Arrhenatherum elatius. Vider

fant vi hengeaks Melica nutans og hundegras Dactylis

glomerata, før vi gikk videre inn på engkvein Agrostis

tenuis, rødsvingel Festuca rubra og lundrapp Poa nemoralis.

Turleder lærte at det er tre gress som har runde

blader i Norge: finnskjegg Nardus stricta, smyle Avenella

flexuosaog sauesvingel Festuca ovina, hvor det var de

to siste vi fant i Bragernesåsen. Vi brukte også noe tid

på å skille mellom reverumpe Alopecurus pratensis og

timotei Phleum pratenseTil slutt ville vi finne to gress

som burde finnes på stedet: gulaks Anthoxanthum odoratum

og sølvbunke Deschampsia cespitosa, og etter

iherdig leting lykkes vi.

Moralen er: det vanlige er ikke alltid det første du

finner når du leter etter det, og gress er mer morsomt

enn en skulle tro, men du trenger å ta deg tid med lupe,

flora og gode venner.

Finn Roar Bruun