Botaniske steder i Norge

Nesodden kommune

Akershus fylke

Kilde= Norsk botanisk forening BLYTTIA

Ekskursjoner 2004
 
 

7. august: tidlig høsttur til Nesodden

Turen gikk fra brygga på Nesoddtangen til Flaskebekk, i

et nydelig og varmt sommervær.

Aksveronika Veronica spicata er en karakterart på

Nesodden og fulgte oss langs veikantene fra Tangen.

Sammen med markmalurt Artemisia campestris og harekløver

Trifolium arvense utgjør den en spennende tørrbakke-

flora. Forøvrig så vi alsike-, rød-, hvit- og gullkløver

T. hybridum, pratense, repens, aureum på et brett og

med skogkløver T. medium i tillegg litt lenger bort ble det

artig.

Vestsiden av Nesodden har her meget varmekjær

vegetasjon med mye lind Tilia cordata, spisslønn Acer

platanoides, hassel Corylus avellana, alm Ulmus glabra,

sommereik Quercus robur osv. Vi så på forskjeller mellom

spisslønn og platanlønn A. pseudoplatanus som vokste

side om side.

Turens høydepunkt var å få se ertevikke Vicia pisiformis

nord for Flaskebekk brygge. Den står frodig på et

lite stykke krattskog mellom to sommerhus. Vi hadde en

hyggelig prat med de nye grunneierne som eier forekomsten.

Etter en rast på stranda blant strandrug Leymus arenarius

og strandvortemelk Euphorbia palustris, gikk vi

videre på Strandpromenaden på Flaskebekk. Her dukket

greinmjølke Epilobium roseum og bekkeveronika Veronica

beccabungaopp i et sig, i veikanten sto sibirstorkenebb

Geranium sibiricum. På tørre partier så vi litt rødkjeks

Torilis japonica og i oppstigningene mot Flaskebekk-krysset

var det mye lundkarse Cardamine impatiens.

Tre deltagere + turleder, selvfølgelig alt for lite.

Even Woldstad Hanssen