Botaniske steder i Norge

Bærum Kommune

Akershus fylke

Kilde= Norsk botanisk forening BLYTTIA

 

12. juni: forsommertur til Høvikodden, Bærum

I de kystnære områdene i Asker og Bærum skal det ikke

store flekken med gjenværende kalkvegetasjon til for at

det skal være artig å botanisere. Denne fine forsommerdagen

botaniserte vi i den vestre delen av det lille skogog

strandområdet rett øst for Høvikodden kunstsenter

(UTM: NMED870-874,402-404). Området er avgrenset av

Kunstsenteret, adkomstveien til dette, Veritas-bygningene

i øst og sjøen mot sør. Området består av en blandet

edelløvskog med ganske variert buskvegetasjon samt

noe kalkberg og strandvegetasjon på utsiden. Stedvis i

skogen var det store mengder forvillet sprikemispel Cotoneaster

divaricatus samt noe forvillet blankmispel C.

lucidus. Svarterteknapp Lathyrus niger fantes så vidt

på sørsiden mot vest, nær et bolighus. Her var det også

et lite strandfragment med noe strandkvann Angelica

archangelica ssp. archangelica, hestehavre Arrhenatherum

elatius, asparges Asparagus officinalis, klengemaure

Galium aparine, strandrug Leymus arenarius og

strandsmelle Silene maritima. Som vanlig fantes rynkerose

Rosa rugosa på stranda. Kjempebjørnekjeks Heracleum

mantegazzianum fantes så vidt innen området.

Vi registrerte i alt 143 taksa, derav 30 ulike busker og

trær. 6 deltagere.

Anders Often og Tore Berg